Projektleder

ProjektlederProjektlederen er nøgleperson i de fleste virksomheder, og organisationen næres ved projektlederens nøglekompetencer.

Projektlederen skal:

  • omsætte projektejernes værdier og mål til realitet og rapportere opfyldelsen
  • håndtere at have to chefer- en projektejer og en linjeleder
  • varetage virksomhedens krav til pengeregnskabet, vidensregnskabet og bemandingen
  • foretage den taktiske målsætning og overvåge den operative målsætning
  • planlægge projektet med hensyn til kvalitet, tid og økonomi
  • organisere projektgruppen og sikre opgavedækning
  • sikre et godt arbejdsmiljø i projektgruppen
  • varetage at interessenter bliver håndteret
  • varetage koordineringen mellem kundens kontraktpartnere
  • vedlige kundeforholdet og sørge for mersalg af ydelser

StressHerudover skal projektlederen naturligvis også tage hensyn til sig selv som arbejdstager, i forhold til familien og sig selv som privatperson.
Som arbejdstager er projektlederen interesseret i anerkendelse, udvikling og belønning
Familielivet skal være i balance melllem arbejdsliv og fritid. Uballance kan have indflydelse på privatlivet og arbejdslivet.

Projektlederen, som privatperson, skal kunne tanke op for at få nye ideer i arbejdslivet. Mange udøver sport eller andre interesser. Fremtidsplanerne for arbejdslivet og familielivet skal også passes.
Afhængig af persontype løser projektlederen disse udfordringer forskelligt.

Du kan se en kort Præsentation her.

Skriv et svar