Konfliktmægling breder sig

Et nyt forbrugerklagesystem er netop trådt i kraft.   Som noget nyt skal en sag altid gennem en løsningsproces hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor forbrugeren og virksomheden selv prøver at finde en løsning, som begge parter kan være tilfredse med   Center for Klageløsning hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bistår parterne i løsningsprocessen.   Kun hvis parterne ikke finder en løsning, kan der oprettes en sag hos Forbrugerklagenævnet, som kan træffe en juridisk afgørelse.   Herunder kan du læse mere om Center for Klageløsning, Forbrugerklagenævnet, og hvad du kan gøre, hvis du får medhold i Forbrugerklagenævnet.  {2632F110-C913-4561-B980-AC4E3415001A}

Kilde: Forbrugerklagesystemet – forbrug.dk