Generationsskifte

Generationsskifte i familien kan forløbe gnidningsløst- netop fordi det er i familien og vi kender medlemmerne. Det kan også føre til uløselige konflikter og fjendskab. Generationsskifte udenfor familiekredsen er mere oplagt sted for konflikter.

I oktober 2013 hjalp jeg en selvejende institution, med at planlægge generationsskifte. Stifteren og institutionen var meget opmærksomme på, at undgå konflikter på kort og på lang sigt, i forbindelse med overtagelse af ejendommen, hvor institutionen havde været lejer de sidste mange år.

Parterne blev enige om at oprette en almennyttig fond, der skulle overtage ejendommen, vedligeholde den, og understøtte den selvejende institution. Jeg hjalp med at organisere fonden, vedtægter og bestyrelsens opgaver, samt finansiering af overtagelsen. Bestyrelsen er oprettet og er i gang med at underskrive overtagelsespapirer på ejendommen.

Jeg lavede en bygningsgennemgang med tilhørende 10-årigt drifts- og vedligeholdelsesbudget for at imødekomme evt. uforudsete fremtidige vedligeholdelsesudgifter og uoverensstemmelser. Den tidligere ejer oprettede et par vedligeholdelsesefterslæb, inden fonden overtog ejendommen.

Som almennyttig fond er der flere muligheder for at søge legater og fonde til at forsøde tilværelsen for de anbragte børn og unge. Efter gennemgang af flere hundrede støttemuligheder udarbejdede jeg et liste over ca. 60 fonde og legater som institutionen kan søge støtte fra. Jeg fik også tid til at søge et par støttegivere.

Fra årsskiftet er fonden klar, til at fortsætte driften af institutionen til gavn for udsatte børn og unge, uden samarbejdsparter og beboere mærker de store ændringer i dagligdagen.