Forside

Jeg vil:

  • 3d wood man engineerhjælpe projektledere til at komme igennem projektet som hele, berigede og dygtigere mennesker
  • bidrage med at tænke ud af boksen ved organisationsdesign og interessentanalysen
  • hjælpe virksomheder med at styrke effektiviteten i projekterne og forøge vidensregnskabet
  • viderebringe læring og viden om rettidig håndtering af konflikter
  • som fagperson og erfaringsbærer medvirke til at løse fastlåste konflikter

Peanuts under treeJeg tror at:

  • kompetencepersonen yder sit yderste, når værdier, mål og opgaven er klare og synlige
  • det er vigtigt for virksomheder at fastholde og udvikle (ikke afvikle) egne kompetencepersoner
  • konflikter ikke kan undgås, men håndteres rettidigt

Du kan se et Oplæg her

Skriv et svar